DIVADLO

V rámci divadelného umenia sa zameriavame predovšetkým na tvorivý proces a na vytváranie podmienok pre maximálny možný rozvoj tvorivosti prostredníctvom hry. Poskytujeme deťom a mládeži praktické skúsenosti s dramatickou tvorbou a základné znalosti o nej, čím ich vedieme k vnímaniu divadelného umenia ako špecifického druhu umeleckého uchopenia skutočnosti.

Dramatické umenie používa ako svoje hlavné prostriedky interpretácie ľudský hlas a ľudské telo. Vďaka tomu umožňuje systematicky rozvíjať hlavné prostriedky ľudskej komunikácie, počínajúc základnými somatickými schopnosťami, ako je tvorba dychu, hlasu, artikulácie, cez psychofyzické schopnosti, k využitiu týchto prostriedkov v dramatickej tvorbe a taktiež k ich uplatneniu v bežnom živote.