neXt st.Art team

Matej Hlatký, DiS. art.

"Človek musí veriť, aby našiel zmysel svojho žitia."

Dominik Tatarka

Prvý kontakt s umením ako takým a najmä s profesionálnym pedagogickým vedením som získal až na Súkromnej strednej umeleckej škole v Martine, na ktorej som študoval Hudobno-dramatický odbor. Spoznal som tam pedagógov a umelcov, ktorí ma viedli a odovzdávali mi svoje skúsenosti a vedomosti. Ján Kožuch, Darja Čerpáková, Ľubomíra Krkošková, Barbora Krajč-Zamišková, Michal Németh, Zuzana Burianová, Michal Legíň, "Bady" Kráľ, Tibor Kubička a mnoho ďaľších umelcov a učiteľov. Vďaka nim som v sebe objavil, akým smerom umenia sa chcem uberať a ktorým nie. Moja cesta pokračovala v Banskej Bystrici a na Donovaloch, kde som spoznal bábkové divadlo a divadlo pre deti pod vedením Paľa Hadáča. Odohral som cez 300 predstavení a stvárnil 15 postáv z Dobšinského ľudových rozprávok a pobral sa späť do Martina. Nakoľko som si počas tých predstavení zvykol na detského diváka, jeho úprimnosť a radosť, s ktorou vníma predstavenie, nemohol som si predstaviť lepšie miesto, ako som našiel v rodnom meste a v CVČ Kamarát, kde som za posledné štyri roky mohol odovzdávať deťom svoje skúsenosti a zručnosti. Po štyroch rokoch plných aktivít s deťmi, podujatí, akcií, táborov, sústredení, moderovania, animátorských tvorivých dielní, workshopov a divadelných predstavení pre deti som tu, v NEXT ST.ART, aby sme spoločne mohli tvoriť, rozvíjať a odovzdávať deťom to, načo majú nárok a právo, a aby sme spoločne tvorili lepšiu budúcnosť.

PaedDr. Lucia Maťovčíková

- zakladateľka občianskeho združenia

"Tanec je skrytý jazyk duše."

Martha Graham

K tancu a vo všeobecnosti k pohybu som mala blízko od útleho detstva. Moje prvé tanečné skúsenosti som začala získavať v 7 rokoch, kedy som prvý krát vyskúšala a bližšie spoznala folklór. Neskôr som sa začala zaujímať o modernejší tanec a v 9 rokoch som prešla na DISCO a potom na HIP-HOP. Moje najväčšie tanečné úspechy prišli po niekoľkých rokoch tvrdého tréningu v tanečnej skupine Ars Dynasty, kde sme v Show formáciach získali niekoľko titulov majstrov Slovenska a takiež dvojnásobný titul majstra sveta. Každý jeden tanečný štýl ma ovplyvnil a posunul ďalej. Počas mojich tanečných rokov som sa zaujímala o rôzne štýly tanca prostredníctvom workshopov na Slovensku aj v zahraničí. Najviac ma zaujali tanečné štýly Dancehall a Contemporary, ktorým sa venujem naďalej. Nie len tanec, ale aj šport a zdravý životný štýl zohrávajú v mojom živote dôležitú úlohu, a preto som vyštudovala učiteľstvo telesnej výchovy a predškolskú a elementárnu pedagogiku a popri tom sa venujem fitness a kulturistike ako inštruktorka. K tancu, športu a celkovo k pohybu vediem deti od predškolského veku až po dospelé ženy. Mojím hlavným cieľom je viesť deti, mládež a dospelých k radosti z pohybu a vnímať ho ako súčasť každodenného života. Popri všetkých športových aktivitách sa venujem aj líčeniu, od jednoduchého, cez svadobné až po extravagantné, kde môžem uplatniť svoju kreativitu.

Andrej Dzimko, DiS.

Foteniu sa venujem už od detstva. Práve tento koníček ovplyvnil moju budúcnosť, a preto som sa rozhodol vyštudovať fotografický dizajn na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, kde sa mi taktiež podarilo získať titul DiS. Pri svojej tvorbe som sa inšpiroval napríklad tvorbou Davida LaChapelle či Františka Drtikola. Venoval som sa fotografovaniu futbalových zápasov, nakoľko futbal je ďalšou z mojich veľkých záľub a aktívne som sa mu venoval 10 rokov. Venujem sa fotografovaniu portrétov, svadieb, skupín a taktiež spoločenských akcií. V súčasnosti študujem na Žilinskej univerzite a popri tom sa venujem deťom v Centre voľného času Kamarát a vediem ich k pohybovej aktivite prostredníctvom futbalu a zároveň fotografujem podujatia a rôzne spoločenské akcie.