TANEC

V oblasti tanca a športu sa zameriavame na pozitívnu stimuláciu vývinu prostredníctvom pohybu a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Vedieme k vnímaniu zdravia a pohybovej aktivity ako súčasti zdravého životného štýlu a k jeho uplatňovaniu v každodennom živote, čím pomáhame formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. Využívame široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti.