Občianske združenie neXt st.Art vzniklo spojením kreatívnych umelcov, učiteľov, študentov a profesionálov v oblasti umenia, kultúry, športu, vzdelávania a výchovy, ktorých spája spoločná vášeň a chuť posúvať hranice vlastnej kreativity, psychického a fyzického rozvoja a zdravia, pričom sa svojimi vedomosťami, skúsenosťami a tvorbou snažia zvýšiť povedomie o kultúre, umení a športe nielen na Slovensku.

Cieľom neXt st.Art je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vykonávanie aktivít na poli kultúry, umenia a športu, a to predovšetkým tvorbou a realizáciou divadelných a tanečných predstavení, výstav, koncertov, filmových projekcií, festivalov, súťaží, workshopov. V rámci divadelného umenia sa zameriavame predovšetkým na tvorivý proces a na vytváranie podmienok pre maximálny možný rozvoj tvorivosti prostredníctvom hry.

Členovia sa taktiež snažia o rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a prostredníctvom výchovnej a vzdelávacej činnosti o rozvoj mladých a talentovaných ľudí, pričom im chcú poskytnúť priestor na odborný a osobnostný rast s prihliadnutím na ich individuálne potreby, schopnosti a vekové osobitosti. V oblasti tanca a športu sa zameriavame na pozitívnu stimuláciu vývinu prostredníctvom pohybu a radostné prežívanie pohybovej činnosti.