2% Z DANE

V neXt st. Art sa stále snažíme podporiť vzdelávanie žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít, projektov, workshopov, súťaží a vystúpení. Podporiť naše vzdelávacie programy pre žiakov môžete aj z daní.

Údaje o nás:

- IČO: 42350085

- názov: neXt st.Art

- právna forma: Občianske združenie

- sídlo: Hlaváčiková 3106/28, 841 05 Bratislava

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO si môžete stiahnuť tu. ⬇️